Aiemmat kehittämishankkeet

Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksikkö vakuuttui, että Baltzarin kehittämä Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus sisältää aidosti uudenlaista ja yhteiskunnan kehittämisen kannalta tärkeää ajattelua, jota on syytä kehittää eteenpäin.
Drom ry:n ja Veijo Baltzarin aloitteesta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettiin 1.5.2011–31.3.2012 pilottihanke (Baltzar-KKI-HUMAK), jonka aikana tutkittiin Kulttuurienvälistä kokemuspohjaista kasvatusta. Veijo Baltzar toimi hankkeen pedagogisena johtajana.
Veijo Baltzarin ”Kokemuspohjainen filosofia” julkaistiin vuoden 2012 keväällä (ntamo, 160s.). Kyseessä on poleeminen teos, joka käsittelee monikulttuurisen Euroopan nykytilaa ja haasteita. Henkistä kriisiä potevan Euroopan on Baltzarin mielestä kohdattava sokea pisteensä suhteensa vähemmistökulttuureihin ja eriarvoistavaan kasvatukseen. Teos on terävä analyysi modernista yhteiskunnasta, nuorten asemasta, vähemmistöjen ja valtaväestön vuorovaikutuksesta sekä etnisten suhteiden problematiikasta. Teos esittelee Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen ideologisia lähtökohtia ja perusteita.

Tulevaisuuden monikulttuurisessa Euroopassa tarvitaan enemmän tietoa yksilöstä, hänen kasvualustastaan, kulttuuristaan, toiveistaan ja tavoitteistaan

Professori Juha Sihvola kommentoi Kokemuspohjainen filosofia -teosta syksyllä 2011: "… Jos hanke saa onnistunutta jatkoa, se voi mullistaa kulttuuria koskevien käsitystemme perusteita niin, että voimme rakentaa yhteiskuntaa, jossa yhdistyvät moniarvoisuus ja omantunnonvapaus, mutta myös hienostuneet tavat ja lähimmäisen kunnioittaminen."
Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja Anita Lehikoinen kannusti v. 2012 Baltzaria jatkamaan Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen metologian kehittämistä. Hän totesi, että pedagogiikan soveltamista kuvaava monipuolinen evidenssi muodostaa tärkeän pohjan tulevaisuuden jatkotyön kannalta.

Drom ry jatkaa Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen kehittämistä ja evidenssin keräämistä. keräämä Veijo Baltzarin menetelmillä ohjattuihin produktioihin osallistuvien nuorten kokemuksia kerätään ja taltioidaan jatkuvasti. Kehitystyön suojelijana toimii entinen pääministeri Paavo Lipponen.