Baltzar-KKI-HUMAK 2011-2012

Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksikkö vakuuttui, että Veijo Baltzarin jo vuosikymmenten ajan kehittämä opetus- ja ohjausmetodi Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus sisältää aidosti uudenlaista ja yhteiskunnan kehittämisen kannalta tärkeää ajattelua, jota on syytä kehittää eteenpäin.

Drom ry:n ja Veijo Baltzarin aloitteesta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettiin 1.5.2011–31.3.2012 pilottihanke (Baltzar-KKI-HUMAK), jonka aikana tutkittiin Kulttuurienvälistä kokemuspohjaista kasvatusta. Veijo Baltzar toimi hankkeen pedagogisena johtajana ja Drom ry:n toiminnanjohtaja Nina Castén hankkeen verkostokoordinaattorina.

Baltzar-KKI-HUMAK -hankkeen tiedotustilaisuus 11/2011, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki

Pilottihankkeen päätavoite oli tutkia ja mallintaa Baltzar-pedagogiikkaa yhteiskunnallisesta, kasvatustieteellisestä sekä opetusmenetelmällisistä näkökulmista. Tutkimustyön pääasiallisena tutkimuslähteenä toimi kulttuurineuvos Veijo Baltzarin "Kokemuspohjainen filosofia" - teoksen käsikirjoitus.
Veijo Baltzarin ”Kokemuspohjainen filosofia" -teos julkaistiin vuoden 2012 keväällä (ntamo, 160s.). Poleemisessa teoksessaan Baltzar käsittelee monikulttuurisen Euroopan nykytilaa ja haasteita. Henkistä kriisiä potevan Euroopan on Baltzarin mielestä kohdattava sokea pisteensä suhteensa vähemmistökulttuureihin ja eriarvoistavaan kasvatukseen. Teos on terävä analyysi modernista Euroopasta, sen koulutusjärjestelmän puutteista ja haasteista, nuorten asemasta sekä etnisten suhteiden problematiikasta.

"… Jos hanke saa onnistunutta jatkoa, se voi mullistaa kulttuuria koskevien käsitystemme perusteita niin, että voimme rakentaa yhteiskuntaa, jossa yhdistyvät moniarvoisuus ja omantunnonvapaus, mutta myös hienostuneet tavat ja lähimmäisen kunnioittaminen."

Professori Juha Sihvola 2011
Baltzar-KKI-HUMAK -hanke keskittyi Baltzar-pedagogiikan teoreettisiin lähtökohtiin. Tutkimus- ja mallinnushankkeen päättyessä Humanistinen Ammattikorkeakoulu katsoi, ettei sillä ollut resursseja jatkaa teoreettisesta tutkimuksesta käytännön mallinnuksen tasolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja (nyk. kansliapäällikkö) Anita Lehikoinen kannusti Baltzaria jatkamaan pedagogiikan kehittämistä. Hän totesi, että Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen soveltamista kuvaava monipuolinen evidenssi muodostaa merkittävän pohjan tulevaisuuden jatkotyön kannalta.
Parhaillaan Drom ry jatkaa Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen kehittämistä. Kehittämistyön suojelijana toimii entinen pääministeri Paavo Lipponen.

Yhteistyössä