HISTORIA

Juuret

Kulttuurineuvos Veijo Baltzar on perustanut luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n ja toimii sen puheenjohtajana.

Veijo Baltzar on suomalainen kirjailija, näytelmäkirjailija, runoilija, teatteriohjaaja, kuvataiteilija sekä kulttuuripoliittinen vaikuttaja. Baltzar on uranuurtaja - kansainvälisesti johtava mustalaiskirjailija, jota on luonnehdittu kansansa Lönnrotiksi. Baltzar on 1960-luvulla alkaneen uransa aikana tehnyt merkittävästi yli 70 kirjallisen teoksen ja muun kulttuuritoiminnan avulla mustalaiskulttuuria tunnetuksi valtaväestön keskuudessa sekä toiminut kulttuurien välisenä sillanrakentajana.

Baltzar nosti ensimmäisenä esiin vähemmistökysymyksiä Suomessa ja on toiminut siitä saakka eturivin vaikuttajana monikulttuurisuuskysymyksissä. Hänen viimeaikaiset teokset, kuten suomen ja englannin kielellä ilmestynyt "Kokemuspohjainen filosofia" (ntamo, 2012, 2014) ovat ottaneet rohkean, mutta rakentavan kriittisesti kantaa monikulttuurista Eurooppaa ja etnisiä suhteita koskeviin kysymyksiin.

Drom ry:n perustaja ja puheenjohtaja Veijo Baltzar

Drom-teatteri

Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n juuret ovat Veijo Baltzarin v. 1976 Mikkelissä perustamassa Teatteri Baltzarissa. Teatteriryhmä esitti Baltzarin käsikirjoittamia ja ohjaamia näytelmiä sekä näytelmärunoelmia Mikkelissä (mm. Mikkelin teatteri) ja Helsingissä (mm. Lillanin teatteri).

Ryhmän työ sai aikaan ymmärryksen siitä, että mustalaiset tarvitsevat teatterialan peruskoulutusta. Näin alkoi hahmottumaan konsepti Teatterikorkeakoulun yhteyteen perustettavasta mustalaisteatterikurssista, mikä toteutuikin v. 1981.
Teatterikorkeakoulussa käynnistyi yhdeksän kuukauden mittainen mustalaisteatterikurssi. Sen suoritti yksitoista näyttelijäoppilasta, jotka valittiin koulun opettajien järjestämissä pääsykokeissa. Kaikki oppilaat näyttelivät keskeisissä rooleissa kurssin lopputyössä, näytelmässä ”Musta ruoska”.

Näytelmä Musta ruoska sai merkittävää tunnustusta. Teatteri Drom muuttui vuodessa ammattiteatteriksi ja se sai vuoden Teatteritekopalkinnon 1981. Drom-teatteri oli tuottelias ja kiersi aktiivisesti eri puolilla Suomea. Poiketen viihteestä Drom-teatteri loi mustalaisille oman näkökulman ja esiintyi menestyksekkäästi Suomessa ja ulkomailla 15 vuoden ajan.

Raija-Sinikka Rantala totesi Eduskunnan Arkadia-seuran istunnossa Pikkuparlamentissa 23.9.2015, että Baltzarin perustama mustalaisteatterikurssi ja siitä muodostunut teatteri Drom edusti niin ainutlaatuista ja menestyksekästä työllistymispoliittista ja kulttuuri-pedagogista innovaatiota, että se kopioitiin New Yorkiin asti.

Myöhemmät vaiheet

Drom-teatterin toiminnan jälkeen Drom ry on tuottanut Baltzarin käsikirjoittamat ja ohjaamat näytelmät eri Suomen kaupungeissa ja kunnissa, mm.:
  • Pääsiäiskirkkonäytelmä Jumala on Suuri 1994–95 (mm. Rautalampi, Imatra, Lappeenranta, Pieksämäki)
  • Mytologinen kansanoopperan Orli 1994–1997 (2.version ensi-ilta Finlandia-talolla 30.3.1997)
  • Urbaani mytologia Jumalten Paratiisi 1993, Kuopio ja 2004, Helsinki
  • Mustalaisrunoteatteri 2005, Helsinki
  • Näytelmä Botox 2009, Helsinki
  • Jumala on Suuri kirkkonäytelmän moderni versio 2011–2012, Helsinki
  • Musiikkikabaree Seitsemän kielen kitaralla 2014, Helsinki
  • Kabareenäytelmä Synti, 2016, Helsinki

2000 -luku

2000-luvulta saakka Drom ry on tuottanut teatterin ja musiikkiteatterin lisäksi näyttelyitä, opetustoimintaa, konsertteja sekä kulttuuripoliittisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia. Yhdistys on myös ollut mukana Kansainvälisen Romanikirjailijaliiton perustamistyössä (liitto perustettiin Karjaalla 2002) ja tehnyt tiivistä yhteistyötä liiton kanssa.
Kulttuuripoliittinen toiminta on ollut aina leimallista Drom ry:n toiminnassa. Vuodesta 2009 sen merkitys vahvistui entisestään. Tällöin syntyi Drom ry:n strateginen ohjausryhmä, jonka jäsenistö koostuu merkittävistä yhteiskunta- ja kulttuurivaikuttajista, joka on ajan mittaan kasvanut ja laajentanut toimintaansa.

Vuonna 2010 Drom ry järjesti kansainvälisen tieteellis-taiteellisen tapahtuman ”Unohdettu kansanmurha”, jonka tuloksena v. 2011 syntyi näyttelyhanke ”Miranda -mustalaisten holokausti”. Viime vuosina Drom ry on toiminut aktiivisesti monikulttuurista Eurooppaa koskevien teemojen kanssa vuosina 2013–2015 (Euroopan omatunto) sekä tehnyt pedagogisen innovaation kehittämistyötä (Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus). Veijo Baltzarin johdolla Drom ry:n järjestämässä Euroopan omatunto -konferenssissa huhtikuussa 2014 Baltzar julkisti 24 eurooppalaisen monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiseen tähtäävää lakialoitettaan. Aloitteet lähetettiin Euroopan komissioon, missä ne saivat myönteisen vastaanoton.

Drom ry:n toiminnan piiriin kuuluu Drom-yhtye, jonka on perustanut Veijo Baltzar. Yhtyeen esittämä musiikki perustuu Veijo Baltzarin runoihin, jotka ovat säveltäneet mm. Kiureli Sammallahti ja Toni Edelmann. Yhtye on esiintynyt eri puolilla Suomea, mukaan lukien Vainojen uhrien muistopäivässä sekä presidentti Mauno Koiviston avaamassa Yhteiskuntapoliittisen Sos.Dem yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa 2012.