Integraatioteatteri Baltzar

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin johtama Integraatioteatteri Baltzar toimii Helsingin Aleksanterin teatterissa. Teatteri tuottaa vuosittain musikaali- ja teatteriproduktioita, järjestää konsertteja sekä tarjoaa teatteri-ilmaisun opetusta eri kulttuuritaustoista tuleville nuorille.

Integraatioteatterissa käsite “kulttuuri” määritellään suhteessa demokratiaan ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, ei pelkin etnisin ja kulttuurisin perustein. Yksilöllisen toiseuden kokemuksen aste ja laatu määrittävät erilaisuuden, ja siten, erilaisen kulttuurin. Integraatioteatteri on avoin kaikille.

Teatterin ohjaustoiminta pohjautuu Veijo Baltzarin innovatiiviseen, vuosikymmeniä kehittämään monikulttuurisen tunneälyn metodologiaan, Kulttuurienväliseen kokemuspohjaiseen kasvatukseen, joka tukee monimuotoisen ja persoonalähtöisen taiteellisen itseilmaisun kehitystä. Monasti esimerkiksi muussa harrastustoiminnasta sivuutetut lahjakkuudet löytävät väylän taiteelliselle itseilmaisulle ja tien eteenpäin Integraatioteatteri Baltzarin ohjausympäristössä.

Kaiken ilmaisun, tanssin, laulun ja musiikin ohjaus lähtee autenttisen itseilmaisun perusteista, kummuten yksilöstä itsestään teknis-teoreettisen, ulkoaopiskeluun perustuvan suoritekeskeisen maailman vastakohtana. Tekeminen on yhteisöllistä, aktivoivaa ja osallistavaa: monipuolisesti nuorten osaamista kehittävää toimintaa.

”Synti (näytelmä) on käyttänyt vaihtoehtoista tuotantorakennetta onnistuneesti. Nuoret saavat olla mukana kulttuurin tekijöinä. Kulttuurineuvos Veijo Baltzar on halunnut sitoa nuorten naisten uteliaisuuden ja taitojen kehittämisen musiikkikabareeseen. Aiemmissa Baltzarin töissä on ollut vahvempi yhteiskunnallinen sisältö. Tässä kaikuvat 50-ja 60-lukujen iskelmien sanat. Kirjailija, joka on radikaali politiikassa ja yhteiskuntakeskustelussa, on nyt leimallisen mustalaisromanttinen tarinassa.”
- Risto Kolanen, Kallion lehti, Rööperin lehti ja Munkin seutu 5/2016

Integraatioteatteri Baltzarin produktioihin hakeudutaan kerämään monikulttuurista kompetenssia, tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittavaa kulttuurienvälistä osaamista, alalla kuin alalla.

Drom on aktiivisesti koonnut nuorten kokemuksia kyseisen metodologian käytöstä vuodesta 2010 lähtien palautekyselyjen ja oppimispäiväkirjojen muodossa. Lisää tietoa Kultturienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen perusteista ja meneillään olevasta kehitystyöstä löydät täältä.

Yhteistyössä