Integraatioteatteri Baltzar

— kulttuurien kohtaamisen luova kasvualusta!

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin johtama Integraatioteatteri Baltzar toimii Helsingin Aleksanterin teatterissa. Teatteri tuottaa vuosittain musikaali- ja teatteriproduktioita, järjestää konsertteja sekä tarjoaa teatteri-ilmaisun opetusta eri kulttuuritaustoista tuleville nuorille.

Integraatioteatterissa käsite “kulttuuri” määritellään suhteessa demokratiaan ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, ei etnisin ja biologisin perustein. Yksilöllisen, toiseuden kokemuksen aste ja laatu määrittävät erilaisuuden, ja edelleen, erilaisen kulttuurin. Integraatioteatteri on avoin kaikille.

Teatterin ohjaustoiminta pohjautuu Veijo Baltzarin innovatiiviseen, vuosikymmeniä kehittämään monikulttuurisen tunneälyn metodologiaan, Kulttuurienväliseen kokemuspohjaiseen kasvatukseen, joka tukee monimuotoisen ja persoonalähtöisen taiteellisen itseilmaisun kehitystä. Teatteritoimintaa hallinnoiva Luovan kulttuurin yhdistys Drom on kerännyt osallistujien kokemuksia sekä edistänyt kyseisen pedagogiikan tutkimus- ja mallinnustyötä aktiivisesti 2010 vuodesta lähtien.

Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen viisi peruspilaria ovat:

  1. Luovuuden sietokyky
  2. Luonnon ominaisuudet
  3. Jännitteiden hallinta
  4. Kokemuspohjainen kulttuuritietoisuus
  5. Itäinen estetiikka

Integraatioteatteri Baltzariin hakeudutaan niin kehittämään monipuolista taiteellista ilmaisukykyä, kuin vahvistamaan yksilöllistä identiteettiä ja itsetuntoa sekä kerryttämään tulevaisuuden työmarkkinoilla alalla kuin alalla tarvittavia kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja.Botox, 2010.

Synti-musikaali, 2015-2016.

Lue nuorten kokemuksista täältä!

Haluatko liittyä joukkoomme? Tutustu osallistujan oppaaseen täältä.

Lue lisää Kulttuurienvälisestä kokemuspohjaisesta kasvatuksesta täältä.

Tutustu aiempiin produktioihin täältä.

Luo katsaus yleisöpalautteeseen täältä.

”Synti (näytelmä) on käyttänyt vaihtoehtoista tuotantorakennetta onnistuneesti. Nuoret saavat olla mukana kulttuurin tekijöinä. Kulttuurineuvos Veijo Baltzar on halunnut sitoa nuorten naisten uteliaisuuden ja taitojen kehittämisen musiikkikabareeseen. Aiemmissa Baltzarin töissä on ollut vahvempi yhteiskunnallinen sisältö. Tässä kaikuvat 50-ja 60-lukujen iskelmien sanat. Kirjailija, joka on radikaali politiikassa ja yhteiskunta-keskustelussa, on nyt leimallisen mustalais-romanttinen tarinassa.”

- Risto Kolanen, Kallion lehti, Rööperin lehti ja Munkin seutu 5/2016

Yhteistyössä