Kansainvälinen romanikirjailijaliitto IRWA

Veijo Baltzarin aktiivinen verkostoituminen kansainvälisen mustalaiskirjailijoiden yhteisen etujärjestön perustamiseksi alkoi 1990-luvun lopulla. Kansainvälinen Romanikirjailijaliitto IRWA perustettiin Suomessa, Karjaalla 20.7.2002 Veijo Baltzarin kotikartanossa. Perustamiskokoukseen saapui noin parikymmentä romaniprosaistia ja –runoilijaa eri Euroopan maista. Veijo Baltzar valittiin Kansainvälisen Romanikirjailijaliiton puheenjohtajaksi liiton ensimmäiselle kaudelle 2002–2005.
Perustamiskokoukseen saapui IRWAn jäsenten lisäksi taiteilijoita, kirjailijoita, virkamiehiä, poliitikkoja ja päättäjiä. Nobel-palkittu saksalaiskirjailija Gunther Grassista tuli IRWAn kunniajäsen.

IRWAn jäsenistöä Ars Baltica -konferenssissa 3.7.2004, Tammisaari

IRWAn tarkoituksena on ollut vahvistaa mustalaiskirjallisuuden asemaa ja turvata sen olemassaolo tuleville sukupolville. Liiton tarkoitus on ollut kohottaa mustalaiskirjallisuuden arvostusta koko maailmassa ja auttamaan romanikirjailijoita saamaan teoksiaan julkisuuteen. Pyrkimyksenä on myös kehittää mustalaiskielestä modernin kirjallisuuden kieli sekä vahvistaa eri maitten mustalaisten kulttuurista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja luomisvoimaa.
Heinäkuussa 2004 Kansainvälinen romanikirjailijaliitto järjesti Tammisaaren Snåre-salissa kansainvälisen Ars Baltica -konferenssin, johon osallistui IRWAn jäseniä sekä tunnettuja kirjailijoita, toimittajia ja taiteilijoita eri Euroopan maista. Konferenssissa kirjailijat pohtivat kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa kirjallisuuteen poliittisena välineenä ja kansan äänenä, romanikirjailijoiden asemaan eri Euroopan maissa sekä kirjallisuuteen mustalaiskulttuurin tulkkina.
Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry on tehnyt Kansainvälisen Romanikirjailijaliiton kanssa yhteistyötä sekä ollut mukana liiton perustamista edellyttäneessä valmistelutyössä.