Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus

Kulttuurineuvos Veijo Baltzar on kehittänyt monikulttuuriseen tunneälyyn perustuvia kasvatuksellisia ja ohjauksellisia menetelmiään vuodesta 1974 lähtien. Kyseessä on kulttuurineuvos Baltzarin luoma filosofia ja käsite, joka perustuu hänen omakohtaiseen elämänkokemukseensa, taiteelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen toimintaan sekä pedagogiseen työhön.
Drom ry on ollut aktiivisesti mukana Baltzar-pedagogiikan, eli Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen kehittämistyössä vuodesta 2010 lähtien. Drom ry:n pitkäjänteisen pedagogisen kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa Baltzarin opetumetodien soveltamismahdollisuuksia kuvaavaa tieteellistä tutkimustietoa ja evidenssiä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa menetelmien laajemman yhteiskunnallisen käyttöönoton. Tämä työ toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen ja akateemisen maailman kanssa.
Suomen opetusministeriön kansiapäällikkö Anita Lehikoinen on todennut Veijo Baltzarin kehittämän ohjaus- ja opetusmetodologian potentiaaliseksi suomalaiseksi koulutusvienti-tuotteeksi. Baltzar-pedagogiikan jatkokehittä-minen on todettu edelläkävijähankkeeksi, jolla on merkittävät mahdollisuudet uudistaa eurooppa-laisia yhteiskuntia vastamaan nykyajan tuomiin haasteisiin.

Lue lisää