Konferenssin tulokset

Ainutlaatuisen tilaisuudesta teki se, että eurooppalaiset ministerit ja johtavat poliitikot kokoontuivat keskustelemaan monikulttuurisuuspolitiikan uudistamisesta vähemmistötaustaisen kulttuurivaikuttajan isännöimään tilaisuuteen sekä se, että tilaisuudessa julkistettiin konkreettiset 24-kohtaiset aloitteet eurooppalaisen monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiseksi.
Se, että konferenssiin osallistuneet korkean tason suomalaiset ja eurooppalaiset päättäjät ja akateemiset henkilöt laajasti yhtyivät aloitteissa esitettyihin näkemyksiin ilahdutti järjestäjiä suuresti. Samalla se vahvisti uskoa siihen, että Euroopassa on mahdollista pyrkiä yhdessä kohti aitoa yhdenvertaisuutta.
Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin aloitteet lähetettiin EU-komissaari Viviane Redingille. Reding reagoi välittömästi lähettämällä aineistot eteenpäin asianomaiselle kulttuuripolitiikan, koulutuksen ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun yksikön johtajalle Walter Zampierille. Zampieri vastasi Drom ry:lle osoittamassaan kirjeessään, että Baltzarin esittämät aloitteet kantavat erittäin tärkeää ja arvokasta sanomaa. Euroopan komissio pitää aloitteita arvokkaina Euroopan unionin päätöksenteon kannalta. Drom ry toivoo, että aloitteet otetaan huomioon myös suomalaista vähemmistö- ja monikulttuurisuuspolitiikkaa uudistettaessa ja lainsäädäntöä kehitettäessä.
Drom ry julkaisi joulukuussa 2014 Euroopan omatunto –hankkeen tuloksia analysoivan 160-sivuisen raportin suomen ja englannin kielellä. Raportti on saatavissa ntamon verkkokaupasta.

Euroopan omatunto –hankkeen tulosten pohjalta syntyi uusi kansainvälinen hankekonsepti Euroopan monet kasvot 2016-2020, joka toteuttaisi Euroopan konferenssissa esitettyä ideologiaa käytännössä. Hankkeeseen on sitoutunut tähän mennessä 18 yhteistyökumppania 8 EU-maasta.