Drom ry:n toiminta

Drom ry on luovan kulttuurin ja taiteen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1976. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua Suomessa ja kansainvälisesti taiteen ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinoin.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Drom ry:n perustaja, kirjailija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar. Baltzar on tunnettu monipuolisena taiteilijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä monikulttuurisuuskysymysten edelläkävijänä.

Drom ry tuottaa teatteria, kuvataidetta, näyttelyitä, kirjallisuutta, musiikkia, seminaareja ja konferensseja sekä koulutusta. Järjestämillämme poikkitieteellisillä ja -taiteellisilla kotimaisen ja kansainvälisen tason tapahtumilla pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja yhteiskunnallisiin toimijoihin, joilla on kykyä sekä tahtoa rakentaa toimivampaa monikulttuurista Eurooppaa.
Vuonna 2009 perustetusta Drom ry:n strategisesta ohjausryhmästä on muodostunut tärkeä taustavaikuttaja yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjausryhmään kuuluvat kulttuurineuvos Veijo Baltzar, entinen pääministeri Paavo Lipponen, MEP Liisa Jaakonsaari, kansanedustajat Pekka Haavisto, Ilkka Kanerva ja Outi Alanko-Kahiluoto, nuorisoasiainneuvos Olli Saarela sekä Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen.

Drom ry:n erityinen pääoma on sen puheenjohtajan – intellektuellin, joka on taustaltaan kulkijamustalainen – ainutlaatuisessa taustassa ja kokemusmaailmassa. Drom ry edustaa syvällisen, kokemuspohjaisen mustalaiskulttuurin sekä siitä kumpuavan monikulttuurisen yhteiskunnan tuntemusta. Kosmopoliittisuus sekä toiminnan monitaiteellisuus ja -tieteellisyys muodostavat Drom ry:n toiminnan eurooppalaisittain korkean lisäarvon.

2010-luvulla Drom ry:n toiminnan kolmeksi kivijalaksi ovat muodostuneet Integraatioteatteri Baltzarin vakiintunut teatteritoiminta, kiertävä näyttely ”Miranda – mustalaisten holokausti” oheistapahtumineen sekä kulttuuripoliittinen vaikuttaminen. Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin kehittämän Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen edistäminen on ollut merkittävä suunnanantaja Drom ry:n käynnissä olevalle kehitystyölle. Viime vuosina yhdistys on keskittynyt kansainvälistymiseen ja suurten yhteistyöhankkeiden valmisteluun.