Dromin toiminta

Drom (= tie) on luovan kulttuurin ja taiteen yhdistys, joka on perustettu Helsingissä vuonna 1976. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa kulttuurienvälisen vuoropuhelun siltoja Suomessa ja kansainvälisesti taiteen ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinoin.

Dromin toiminnassa, käsite ”kulttuuri” määritellään suhteessa demokratiaan ja yhdenvertaisuuteen, ei pelkin etnisin tai kansallisin perustein. Toiseuden aste ja laatu määrittävät erilaisuuden, ja edelleen erilaisen kulttuurin.

Drom edistää…

A) taiteellisen itseilmaisun vapautta, luovuuden kulttuuria monialaisessa yhteiskunnassa

(Luovuudella tässä yhteydessä viitataan,

1: taiteen ja kulttuurin alojen monimuotoisiin mahdollisuuksiin ja asemaan yleisesti,

2: yhteiskunnan rakenteiden kehittyneisyyden asteeseen
rikkaan, monimuotoisen itseilmaisun mahdollistamiseksi)

B) monikulttuurista innovaatiota lisäämällä tietoa toimivan monikulttuurisuuden kynnyskysymyksistä, kuten sivistystason nostamisesta — kauneus ihmisten välisissä suhteissa kunniaan!

Yhdistyksen alaisuudessa, Helsingin Aleksanterin teatterissa toimii monikulttuurinen Integraatioteatteri Baltzar, joka tarjoaa vuosittain nuorille ilmaisutaidon opetusta. Teatterin taiteellisena johtajana toimii kulttuurineuvos Veijo Baltzar. Integraatioteatteri Baltzar järjestää vuosittain teatteriproduktioita sekä konsertteja. Teatterin pääyhteistyökumppani on Bulevardin teatteriyhdistys. Integraatioteatteri Baltzarin toimintaa ovat säännöllisesti tukeneet Helsingin kulttuurikeskus, Svenska kulturfond sekä vaihtelevasti muita rahoittajia.

Taidetuotantojen rinnalla yhdistys järjestää kulttuuripoliittisia näyttelyitä, tapahtumia, tilaisuuksia ja seminaareja. Kulttuuripoliittisen toiminnan pääkohderyhminä on valtaapitävät, eli he, keillä on valtaa, voimaa sekä vastuu korjata ja puuttua monikulttuurisen yhteiskunnan kipukohtiin. Alkuvuodesta 2017 Presidentti Tarja Halonen avasi kulttuurineuvos Veijo Baltzarin vuonna 2011 luoman ”Miranda – mustalaisten holokausti” näyttelyn maailmankiertueen, joka tavoitti vuoden 2018 maaliskuuhun mennessä 36,5 miljoonaa kansalaista. Miranda-näyttelyn maailmankiertueen luotsaaminen on yksi Dromin toiminnan kulmakivistä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Drom ry:n perustaja, kirjailija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar. Baltzar on tunnettu monipuolisena taiteilijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä monikulttuu-risuuskysymysten edelläkävijänä. Dromin erityinen pääoma on Veijo Baltzarin – intellektuellin, joka on taustaltaan kulkijamustalainen – ainutlaatuisessa kokemusmaailmassa. Drom edustaa syvällisen, kokemuspohjaisen mustalaiskulttuurin sekä siitä kumpuavan monikulttuurisen yhteiskunnan tuntemusta. Kosmopoliittisuus sekä toiminnan monitaiteellisuus ja -tieteellisyys muodostavat Drom ry:n toiminnan eurooppalaisittain korkean lisäarvon.

Strateginen ohjausryhmä

Vuonna 2009 perustetusta Drom ry:n strategisesta ohjausryhmästä on muodostunut tärkeä taustavaikuttaja yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjausryhmään kuuluvat kulttuurineuvos Veijo Baltzar, entinen pääministeri Paavo Lipponen, MEP Liisa Jaakonsaari, kansanedustaja Ilkka Kanerva, nuorisoasiainneuvos Olli Saarela sekä Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen.

Kuva: Strategisen ohjausryhmän kokous 30.11.2016 eduskunnan Pikkuparlamentissa. Vasemmalta Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen, kansanedustaja Pekka Haavisto, Drom ry:n toiminnanjohtaja Aino Sederholm, kansanedustaja Ilkka Kanerva, kulttuurineuvos Veijo Baltzar, Drom ry:n varapuheenjohtaja Nina Castén, entinen pääministeri Paavo Lipponen sekä nuorisoasioainneuvos Olli Saarela

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toimipaikkoina sekä Aleksanterin teatteri Helsingissä että Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiskeskus OSKAR Kuopiossa. Yhdistyksen hallinto toimii Tammisaaresta käsin.