Dromin toiminta

Drom ry on luovan kulttuurin ja taiteen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1976. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua Suomessa ja kansainvälisesti taiteen ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen keinoin.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Drom ry:n perustaja, kirjailija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar. Baltzar on tunnettu monipuolisena taiteilijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä monikulttuurisuuskysymysten edelläkävijänä.

Drom ry:n toiminta on viime vuosina keskittynyt kansainvälistymiseen ja suurten yhteistyöhankkeiden valmisteluun. Yhdistys tuottaa teatteria, kuvataidetta, näyttelyitä, kirjallisuutta, musiikkia, seminaareja ja konferensseja sekä koulutusta. Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin kehittämän Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen edistäminen on ollut merkittävä suunnanantaja Drom ry:n käynnissä olevalle kehitystyölle. Järjestämillämme poikkitieteellisillä ja -taiteellisilla kotimaisen ja kansainvälisen tason tapahtumilla pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja yhteiskunnallisiin toimijoihin, joilla on kykyä sekä tahtoa rakentaa toimivampaa monikulttuurista Eurooppaa.

Yhdistyksen toiminnan kolmeksi kivijalaksi ovat muodostuneet Integraatioteatteri Baltzarin vakiintunut teatteritoiminta, kiertävä näyttely ”Miranda – mustalaisten holokausti” oheistapahtumineen sekä kulttuuripoliittinen vaikuttaminen.

Drom ry:n erityinen pääoma on sen puheenjohtajan – intellektuellin, joka on taustaltaan kulkijamustalainen – ainutlaatuisessa taustassa ja kokemusmaailmassa. Drom ry edustaa syvällisen, kokemuspohjaisen mustalaiskulttuurin sekä siitä kumpuavan monikulttuurisen yhteiskunnan tuntemusta. Kosmopoliittisuus sekä toiminnan monitaiteellisuus ja -tieteellisyys muodostavat Drom ry:n toiminnan eurooppalaisittain korkean lisäarvon.

Strateginen ohjausryhmä

Vuonna 2009 perustetusta Drom ry:n strategisesta ohjausryhmästä on muodostunut tärkeä taustavaikuttaja yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjausryhmään kuuluvat kulttuurineuvos Veijo Baltzar, entinen pääministeri Paavo Lipponen, MEP Liisa Jaakonsaari, kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Outi Alanko-Kahiluoto, nuorisoasiainneuvos Olli Saarela sekä Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen.

Kuva: Strategisen ohjausryhmän kokous 30.11.2016 eduskunnan Pikkuparlamentissa. Vasemmalta Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen, kansanedustaja Pekka Haavisto, Drom ry:n toiminnanjohtaja Aino Sederholm, kansanedustaja Ilkka Kanerva, kulttuurineuvos Veijo Baltzar, Drom ry:n varapuheenjohtaja Nina Castén, entinen pääministeri Paavo Lipponen sekä nuorisoasioainneuvos Olli Saarela.