Upgrade2018!

Baltian alueen kulttuuriyhteistyöaloite

“Upgrade2018!” -yhteistyöaloitteen tarkoituksena on luoda yhteinen perusta Baltian alueen pitkäaikaiselle kulttuuriyhteistyölle kulttuurienvälisen dialogin sekä toimivan monikulttuurisen Euroopan edistämiseksi. Kumppaneiden välinen yhteistyöstrategia rakennetaan Veijo Baltzarin lakialoitteiden pohjalta EU:n monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiseksi.
”UPGRADE2018!” on Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n koordinoima ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen tukema yhteistyöaloite, jonka puitteissa v. 2018 aikana järjestetään kaksi kansainvälistä verkostoitumiskokousta. Hanke perustuu kulttuurineuvos Veijo Baltzarin aloitteeseen, jonka tavoite on edistää alueen kulttuurienvälistä dialogia kulttuuritoimijoiden ja päättäjien yhteistyönä.

Upgrade2018! -kokous Riiassa
28-29.5.2018

Baltian alueen yhteistyölle omistettu 1. verkostoitumiskokous järjestettiin Euroopan unionin talossa 28-29.5.2018 Riiassa. Seminaariin osallistui kansainvälisiä taiteen ammattilaisia Venäjältä, Virosta, Suomesta ja Latviasta sekä kansalaisjärjestöjä, virkamiehiä ja poliitikkoja Latviasta.

Tapahtuman suojelijana toimi Suomen suurlähettiläs Olli Kantanen, joka avasi Upgrade-verkostoitumiskokouksen 28.5. Kantanen toi esille, että kulttuurin ja kulttuurienvälisen ymmärryksen

tarve kasvaa jatkuvasti kestävän kehityksen edellytyksinä globaalisti. Suurlähettiläs mainitsi
Pohjoismaisen kulttuurin yhteistyö-kumppanuuden (NDPC), joka edistää Baltian alueen eri yhteiskunta-alojen toimijoiden yhteistyötä. NDPC:n sihteeristön perustamisen sopimus allekirjoitettiin juuri kyseisenä päivänä Riiassa. Suomi toimii NDPC:n strategisen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Euroopan monimuotoisuutta ja kulttuuria koskevat kysymykset herättivät monitasoista keskustelua sekä näkemyksen siitä, että myös Latvian kaltaiset maat ovat globaalisti ajateltuna vähemmistön asemassa. Veijo Baltzarin lakialoitteet nähtiin tulevaisuuden tieteen, taiteen ja kulttuurielämän edelläkävijöinä, joilla on potentiaalia raivata tilaa järjestäytyneiden yhteiskuntien toimenpiteiden seurauksena marginaaliin jääneelle kulttuurille ja luovuudelle.

“Veijo Baltzarin lakialoitteet ovat ajankohtainen esitys, joiden edistäminen yhdessä taidevetoisten hankkeiden rinnalla voisi olla hedelmällinen lähtökohta”.
– Latvian kansansedustaja Artis Gustovskis

”Veijo Baltzarin lakialoitteet ovat nerokas esitys. Ne edustavat yhteiskunnan kannalta kokonaan uudenlaista kehityssuuntaa, joka on haastava muttei mahdoton saavuttaa. Jos Baltzar jättäisi mustalaiskysymyksen vähemmälle, hänestä voisi tulla euroopanlaajuinen mielipide- ja kulttuurijohtaja, jollainen maanosastamme tällä hetkellä puuttuu.”
– Artūrs Avotiņš, Happy Art Museum, Latvia

“Olen täysin samaa mieltä Baltzarin kanssa siitä, että valtioihin olisi syytä perustaa kansalliset elimet, kuten ministeriöt, edistämään vähemmistöjen yhteisiä tarpeita ja etuja. Yksi Baltzarin ajatteluun liittyvistä haasteista on oman näkemykseni mukaan positiivisen diskriminaation mahdollistaminen vähemmistöjen kulttuurin ja identiteetin tukemiseksi niin, ettei syntyisi jaottelua vähemmistöihin ja enemmistöihin, jonka lopettamista Baltzar myös aloitteissaan esittää".
– Prof., Dr.phil. Juris Rozenvalds, Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, Latvian yliopisto
Kokouksessa käsiteltiin monikulttuurisen toiminnan kysymyksiä, kuten statusta ja kohderyhmiä. Tuli vahvasti esille, että eurooppalaisissa yhteiskunnissa vähemmistökulttuureille annetaan usein amatöörimäiset ja marginaaliset toimintamahdollisuudet. Se merkitsee statuksen puutetta, estäen aidon ja yhdenvertaisen kulttuurienvälisen dialogin toteutumisen mahdollisuudet. Todettiin, että monikulttuurisen taiteen edistäminen edellyttää korkeimpien päättäjien, yhteiskuntavaikuttajien ja -instituutioiden aktiivista panosta. Kansallisilla vähemmistöillä ei ole resursseja selvitä yksin: voimautuminen edellyttää yhteistyötä valtaväestön kanssa sekä yhteiskuntarakenteiden uudistamista.


Monikulttuurisuus merkitsee Euroopan ja maailman kulttuuriperinnön suojelua


"Tässä kokouksessa kuulin ensimmäisen kerran puhuttavan näin korkealla tasolla henkisten arvojen menettämisestä. Vihan ongelmia voidaan ratkaista vain henkis-älyllisten ratkaisujen kautta. Se edellyttää Veijo Baltzarin kaltaisia vaikutusvaltaisia lähettiläitä, joilla on rohkeutta puhua näistä asioista taiteen ja luovuuden syrjinnän estämiseksi”.

– Oleg Shaposhnikov, Daugavpilsin teatterin johtaja

Kokouksen osallistujat saavuttivat laajan yksimielisyyden Euroopan monikulttuurisuuden roolista ja sen tulevaisuuden tarpeista, sekä toisaalta taiteen ja kulttuurin roolista kulttuurienvälisen dialogin ja tulevaisuuden yhteiskuntien rakentajina. Seminaari johti kansainvälisiin kulttuurialan yhteistyöaloitteisiin sekä laajempaan yhteistyöstrategiaan, joka tullaan julkistamaan myöhemmin.

Latvian kansanedustaja Artis Gustovskis toi esiin, että EU:n mukaan luovat alat ja innovaatiot ovat tulevaisuuden turismin vetovoimatekijöitä. Gustovskisin kotipitäjän Kuldigan pormestari oli antanut tälle tehtäväksi edistää juuri näitä asioita kaupunkinsa näkökulmasta, ja Gustovskin mielestä Veijo Baltzarin ja Drom ry:n toiminta edusti juuri kyseistä kaivattua tulevaisuuden suuntaa. Osapuolet sopivat kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä edellämainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhteistyössä