Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen lähtökohdat

Nykyinen koulutusjärjestelmämme tuottaa hukkakauraa ja syrjäyttää osan oppilaista, sillä se ei huomioi valtavirrasta poikkeavien luovuushakuisten ja vähemmistötaustaisten nuorten tarpeita. Koulutusjärjestelmällä ei ole kykyä huomioida kulttuurien moninaisuutta käytännön toiminnassaan.
Koulumaailman on herättävä tunnistamaan erilaista osaamista ja lahjakkuutta, sen sijaan, että se yksiulotteisesti pakottaa oppilaansa valtavirran näköiseen, kokoiseen ja väriseen putkeen. Veijo Baltzarin mielestä koulutusjärjestelmä on uudistettava kokonaisuudessaan yhdenvertaiseksi koulutusjärjestelmäksi ja opetussuunnitelmien on vastattava tätä päämäärää. Koulutuksessa on painotettava luovuutta, ilmaisua ja draamaa sekä kokemuspohjaisia menetelmiä eri ihmisryhmien kulttuuritaustoja kunnioittaen.
Veijo Baltzarin mukaan uuden koulutusjärjestelmän tulisi käyttää menetelminään teoreettispainotteisen ulkoa oppimisen sijasta kokemuksen kautta oppimista. Sen tulisi panostaa oppilaiden sekä opiskelijoiden vankan itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja identiteetin kehittymiseen, sillä tämä on ensisijainen lähtökohta niin opinnoissa kuin elämässä menestymiselle. Tavoitteemme on vahvistaa olennaisesti ilmaisun ja draaman roolia kasvatuksellisina opetusvälineinä tulevaisuuden Euroopassa.
Baltzar-pedagogiikan perimmäinen tavoite on pysäyttää alati kasvava nuorten syrjäytyminen. Tarkoituksemme on luoda tila ja väylä monikulttuuriselle ilmaisulle ja erilaiselle lahjakkuudelle koulumaailman rakenteissa sekä luovien alojen jatkokoulutuksessa. Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus tarjoaa eurooppalaisille yhteiskunnille uutta tietoa sekä toiminnalliset työkalut toimivan moniarvoisuuden ja uudistuvan elinkeinorakenteen edellyttämän monipuolisen osaamisen rakentamiseen.
- Ihminen on tärkein teatteri Dromin näytelmissä. Jokainen näyttelijä elää tapahtumat, eikä niinkään näyttele. Ilmaisusta on jätetty pois kaikki ulkokohtaisuus. Tanssissakaan eivät ole tärkeimpiä askeleet ja kuviot, vaan
ihmisen, näyttelijän sisin, josta tanssi kumpuaa.

Veijo Baltzar kuvailee ohjaustyyliään v. 1982